Fuck abuse, kill power

Att prata om grundorsaken bakom sexuella trakasserier och -vergrepp.

Under de senaste åren har vi sett en våg av avslöjanden om hur människor i höga positioner – nästan alla män – har begått sexuellt våld mot underordnade. #MeToo har skapat en plattform för otaliga modiga överlevande, men även om vissa män har tvingats stå till svars för det de har gjort så är vi långt ifrån att lösa problemet med manligt sexuellt våld. Att fokusera på enskilda mäns förseelse tenderar att göra dem till undantagsfall, som om deras handlingar ägde rum i ett vakuum.
Detta går i linje med ett rättsväsende som lägger fokus på individuell skuld och en reformistisk politik som menar att den nuvarande politiska ordningen och marknadsekonomin skulle tjäna oss utmärkt om bara rätt människor hade makt. Men när nu avslöjanden om mäns förtryck av andra är så vanligt förekommande måste vi överväga möjligheten att dessa exempel inte alls är undantag – att dessa angrepp är det oundvikliga, systemiska resultatet av vår sociala ordning. Finns det ett sätt att behandla både orsaken och symptomen?

publicerad av Crimethinc.

PDF mis en page
PDF page par page

English here
Italiano qui